Jaana Mäkelä - TerapiaSalonki

Voimavarasuuntautunutta, ratkaisukeskeistä ja tarinallista psykoterapiaa keskustelutukea, neuvontaa
ja puhelinterapiaa.

TerapiaSalonki tarjoaa tukea ja apua hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa oleville yksilöille, pareille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Hankalissa ja uusissa tilanteissa ja kriiseissä ei aina selviydy yksin tai läheisten avulla ja tuolloin ammattiauttajan apu on tarpeen. Vastaanotolleni voi hakeutua myös silloin, kun tarvitsee ohjausta ja tukea jonkin osa-alueensa kehittämisessä sekä valmentamisessa.

Tarjoan myös puhelimitse tapahtuvaa terapiaa ja neuvontaa. Tuolloinkin on toivottavaa, että ainakin ensimmäinen tapaaminen tapahtuisi kasvokkain. Puhelinterapia ei ole vielä kovin laajasti Suomessa käytetty, mutta tarpeellinen tilanteessa jolloin henkilön on muuten hankala saada haluamaansa palvelua esim. pitkät välimatkat. Joissakin tilanteissa puhelimitse tapahtuva työskentely voi sopia asiakkaan tilanteeseen muutenkin paremmin.

Kanssani voit työskennellä mm. seuraavanlaisten kysymysten parissa: