Psykoterapia

Voimavarasuuntautunutta ja tarinallista terapiaa

Terapia pohjautuu Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneeseen psykoterapiaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan piilevät voimavarat ja edistää asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista. Ongelmat, vaikeudet ja jopa traumat pyritään kääntämään voimavaroiksi, löytämällä uusia näkökulmia ja lisäämällä itsetuntemusta sekä uskoa tulevaisuuteen. Keskitytään ratkaisuihin ja tavoitteisiin sekä onnistumisiin ongelmien sijaan, pyrkimällä löytämään asiakkaan oma oivallus sekä aktivoimaan hänen resurssejaan.

Työskennellään asiakkaan asettaman tavoitteen hyväksi, pyrkimyksenä oman jaksamisen ja voimavarojen vahvistaminen. Keskitytään siihen, minkä asiakas kokee itselleen hyödylliseksi ja tärkeäksi. Menneistäkin tapahtumista keskustellessa syntyy monesti uusia näkökulmia nykyhetken tilanteeseen oppimis- ja kasvukokemusten myötä. Pienikin askel on monesti jo suuri muutos.

Terapiatyöskentelyssämme keskitytään myös onnistumisen tarinoihin narratiivisen terapian keinoin. Tutkitaan ja löydetään ilon ja onnen tarinoita vallalla olevan tarinan rinnalla.

Kaikki ohjaaminen tapahtuu asiakaslähtöisesti, hänen itsemääräämisoikeuttaan ja arvomaailmaansa kunnioittaen.

Psykoterapia voi toteutua muutamasta tapaamisesta pidempään n.1-2 vuotta kestävään terapiaan, tarpeen mukaan. Joskus jopa yhden kerran ohjauksesta/neuvonnasta voi olla suuri apu. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan asiakkaan tilanne ja suunnitellaan jatkokäyntien tarve.

Ryhmäpsykoterapiassa ryhmät kootaan yhteisen tekijän (esim. yksinäisyys, suru, vanhemmuuden tukeminen, masennus, ahdistus) teemalla tarpeen mukaan.